fbpx

Centrumreglement

We vragen aan de cursisten zich akkoord te verklaren met het reglement door het te ondertekenen. Je vindt in dit reglement informatie over het centrum als leergemeenschap, als organisatie en leefgemeenschap.

Het centrumreglement kan je hier raadplegen en/of downloaden.

Opgelet: voor cursisten die in schooljaar 2020-2021 de modules verder zetten die ze in schooljaar 2019-2020 gestart zijn, geldt het centrumreglement voor schooljaar 2019-2020. De cursisten die vanaf september 2020 een nieuwe module starten, vallen onder het centrumreglement 2020-2021.

UPDATE 12 Mei 2020

De Vlaamse regering heeft onlangs het volgende beslist: elk centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) kan tot het einde van schooljaar 2019-2020 anders evalueren dan in het centrumreglement staat.

Jij ging bij het inschrijven akkoord met de inhoud van het centrumreglement. Daarin staat in grote lijnen hoe we je studieresultaten kunnen evalueren. Door de coronacrisis moeten we de manier van evalueren in sommige modules veranderen.

Het centrum mag nu de evaluatievormen ‘eenzijdig wijzigen’. Dat betekent dat jij akkoord moet gaan met de veranderingen. We zullen je over elke verandering informeren.