fbpx

Cursistenbegeleiding

Campus Maalboot

Op campus Maalboot begeleiden we alle cursisten op maat. Veel van de cursisten hebben immers nood aan extra motivatie, opvolging, extra zorg…

We voorzien begeleiding zowel tijdens als buiten de lessen.

  • Leertrajectbegeleiding: we ondersteunen je bij het opstellen van je leertraject op maat en volgen je vorderingen op.
  • Studiecoaching: we bieden je studietips, persoonlijk advies en
    ondersteuning tijdens je leertraject.
  • Brede basiszorg: we voorzien de nodige begeleiding en ondersteuning bij het leren. Je kan met de leerkracht bespreken wat jullie kunnen doen om je beter te voelen in de klas en welke hulpmiddelen je kan gebruiken tijdens de lessen, bij taken en bij testen.

Een uitvoerige beschrijving van wat de Brede Basiszorg inhoudt, vind je in dit bestand.

Als de brede basiszorg voor jou niet volstaat, dan kan je beroep doen op:

  • Ondersteuning in het omgaan met faalangst, uitstelgedrag, perfectionisme, autisme, ADHD…
  • Psychosociale begeleiding: onze zorgmedewerkers bieden discreet ondersteuning. Je kan langskomen voor een of meerdere gesprekken. Als je intensievere begeleiding of therapie wil, verwijzen we je door naar externe professionelen.

Campus NT2

Hoe werkt onze cursistenbegeleiding?

We willen alle cursisten op onze campus zo goed mogelijk helpen.

Met speciale leervragen kan je met onze trajectbegeleiders praten, kom langs of stuur een mail naar trajectbegeleidingNT2@cvovitant.be

We kijken naar je kwalificaties en competenties en zoeken voor jou de beste klas.