fbpx

Hoeveel kost mijn opleiding

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1,50 euro per lesuur, met een maxium van 300 euro per opleiding per semester. Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Als je nog geen diploma secundair onderwijs hebt, betaal je geen inschrijvingsgeld voor de ASO-opleidingen en Aanvullende Algemene Vorming.
 • Behaalde je je diploma secundair onderwijs in het volwassenenonderwijs? Dan kan je het inschrijvingsgeld van je diplomagerichte beroepsopleiding volledig terugvragen aan de overheid.
 • De prijs per lesuur van de opleidingen Nederlands voor anderstaligen is 0,60 euro.
 • Werk je in de horeca? En volg je bij ons een horeca-opleiding? Dan betaalt Horeca Forma tot 50 % van het inschrijvingsgeld terug. Meer informatie over voorwaarden en het aanvraagformulier.

Daarnaast betaal je per module vaak een bijdrage voor cursusmateriaal. Reken bij sommige opleidingen ook op kosten voor vervoer, rekenmachine, praktijkkledij…

Meer details over de totale kostprijs vind je op de opleidingspagina of informeer je via het contactformulier.

VRIJSTELLING VAN BETALING

In sommige gevallen is het mogelijk dat je recht hebt op vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld.

Wie is gedeeltelijk vrijgesteld?

 • werkzoekenden (of ten laste van)
 • mensen met een handicap (of ten laste van)

Wie is volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld?

 • wie een leefloon krijgt (of ten laste van)
 • asielzoekers met materiële hulp
 • schoolverlaters in hun wachttijd
 • gedetineerden in een Belgische strafinrichting
 • minderjarigen die les volgen aan het secundair volwassenenonderwijs in het kader van de samenwerking tussen de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de Centra voor Volwassenenonderwijs