Diploma Secundair Onderwijs

Er zijn twee manieren om als volwassene je diploma secundair onderwijs te behalen. Of je volgt bij Vitant een ASO-opleiding. Of je combineert onze opleiding Aanvullende Algemene Vorming  met een diplomagerichte beroepsopleiding.

Vitant biedt verschillende diplomagerichte beroepsopleidingen aan. Maar je kan de opleiding Aanvullende Algemene Vorming ook combineren met een beroepsopleiding uit een ander onderwijscentrum.

Aanvullende Algemene Vorming

In de opleiding Aanvullende algemene vorming volg je algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde en ICT. Als je deze opleiding combineert met een diplomagerichte beroepsopleiding, behaal je zo je diploma secundair onderwijs.

ASO OPLEIDINGEN

Humane wetenschappen

Wetenschappen-wiskunde

Heb je geen getuigschrift tweede graad ASO? Start dan in het voortraject ASO.

opstap

Opstap is een vervolgtraject voor leerlingen uit de onthaalklas anderstalige nieuwkomers (OKAN) ouder dan 18 jaar die willen starten in het volwassenenonderwijs.

Philip

“De leerkrachten nemen de tijd om alles goed uit te leggen en behandelen je met respect. Ze geven je het gevoel dat je het toch kan.”

Aanvullende Algemene Vorming en Kok 

Sara – 38 jaar

“Omdat het al 20 jaar geleden was dat ik mijn diploma secundair onderwijs behaalde, was ik op zoek naar een opfriscursus als voorbereiding op een universitaire studie. Nu volg ik bij Vitant enkele wetenschapsmodules zodat ik binnenkort kan starten aan mijn opleiding voor bio-ingenieur.”

Wetenschappen-wiskunde
Laurence – 48 jaar

“Geen diploma hebben, was toch altijd een gemis. Ik weet dat ik geen dommerik ben, maar heb geen papiertje om dat te bewijzen.”

Aanvullende Algemene Vorming en Maatwerk damespatronen