fbpx

Nederlands voor anderstaligen

INHOUD

Je wil Nederlands leren. Dat kan!

Wil je Nederlands leren voor je werk of om verder te studeren? Wil je vlot kunnen communiceren met vrienden en familie? Het kan, allemaal, op jouw maat.

VOOR WIE?

Bij ons kan je modules Nederlands volgen in richtgraad 1 en 2. De cursussen zijn opgedeeld volgens de niveaus van taalvaardigheid zoals bepaald in het Europees Referentiekader. We bieden volgende niveaus aan : Breakthrough – Waystage – Threshold.

We werken samen met Atlas, integratie & inburgering Antwerpen. Als je nog nooit Nederlands geleerd hebt (je wil inschrijven voor 1.1) moet je eerst naar Atlas gaan. Voor de modules waystage en threshold (1.2 en T1-T2 en T3-T4 (mondeling en schriftelijk)) kan je je inschrijven op ons secretariaat.

We organiseren ook opleidingen Nederlands op maat voor specifieke doelgroepen. Het secretariaat en de trajectbegeleiders kunnen je hierover meer informatie geven.

HOE WERKT ONZE CURSISTENBEGELEIDING?

We willen alle cursisten in onze school zo goed mogelijk helpen.

Met speciale leervragen kan je met onze trajectbegeleiders praten, kom langs of stuur een mail naar trajectbegeleiding.NT2@cvovitant.be

We kijken naar je kwalificaties en competenties (EVK en EVC) en zoeken voor jou de beste klas.

DUUR VAN DE OPLEIDING

Je kan in de voormiddag, in de namiddag en ’s avonds Nederlands leren op verschillende niveaus en aan verschillende intensiteit (2, 3, 4 of 5 keer per week)

Elk schooljaar is het aanbod anders. Voor exacte informatie i.v.m. lesuren, startmoment … neem je best contact op met het secretariaat op het nummer 03 230 83 73 of per mail secretariaat.NT2@cvovitant.be

Bij de start van de lessen krijg je alle informatie van de hele module.

KAN IK VERMINDERING OF VRIJSTELLING VAN INSCHRIJVINGSGELD KRIJGEN?

Sommige cursisten moeten minder inschrijvingsgeld betalen. De attesten die je hiervoor nodig hebt staan ook op de website. Als je geen attest kan tonen wanneer je komt inschrijven, moet je het volledige bedrag betalen. Je kan het attest dan nog wel binnenbrengen bij het secretariaat (vóór het registratiemoment) en dan krijg je het verschil terugbetaald.

Campus NT2

Boomgaardstraat 22
2600 Berchem
03 230 83 73

VRAAG EN ANTWOORD

Wat is NT2?

NT2 staat voor ‘Nederlands voor anderstaligen’ of ‘Nederlands als tweede taal’.

Wanneer kan ik starten met een cursus Nederlands?

De meeste cursussen starten in september of februari. Je kan altijd aan het secretariaat vragen wanneer er nog cursussen starten.

Hoe kan je je inschrijven?

Inschrijven kan op het secretariaat van CVO VITANT op Campus NT2, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem-Antwerpen.

Kan ik een afspraak maken om me in te schrijven?

Nee. Je moet naar het secretariaat komen om in te schrijven.

Welke papieren moet ik meebrengen om me in te schrijven?

  • Je identiteitskaart
  • Je certificaten, attesten van vroeger
  • Inschrijvingsgeld
  • Als je dat hebt: attest van OCMW of VDAB
  • Resultatenblad vorige module

Kan ik vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen?

Sommige cursisten moeten minder inschrijvingsgeld betalen. De attesten die je hiervoor nodig hebt staan ook op de website. Als je geen attest laat zien wanneer je komt inschrijven, moet je het volledige bedrag betalen. Je kan het attest dan nog wel binnenbrengen bij het secretariaat (vóór het registratiemoment) en dan krijg je het verschil terugbetaald.

Ik kan alleen ’s avonds naar de les. Kan dat?

Ja, er zijn cursussen die enkel ’s avonds gegeven worden.

Kan ik ook in het weekend naar de les?

Nee, de lessen gaan door op weekdagen. Je kan wel kiezen of je in de voormiddag, namiddag of avond naar de les wil.

Zijn er groepen waar alleen vrouwen/mannen voor mogen inschrijven?

Nee, in principe zijn alle klassen voor vrouwen en mannen.

Ik wil samen met mijn partner in de klas. Kan dit?

Je resultaten bepalen of je samen in de klas komt.

Heb ik recht op educatief verlof?

Ja. Hiervoor kan je de documenten op het secretariaat laten invullen. Hou er steeds rekening mee dat dit even duurt. Vraag ook informatie aan je werkgever.

Meer informatie over educatief verlof vind je hier.

Kan ik gebruik maken van opleidingscheques?

Ja, maar enkel voor een beperkt aantal opleidingen.

Meer algemene informatie over opleidingscheques vind je hier.

Kom ik in aanmerking voor kinderbijslag?

Ja, maar niet altijd.

Cursisten die in het centrum een opleiding volgen op het niveau secundair onderwijs komen niet in aanmerking voor kinderbijslag (in het secundair onderwijs voor sociale promotie moeten de cursussen vóór 19u00 vallen en minstens 15 uren per week omvatten, gespreid over tenminste 6 halve dagen met minstens 1 les van 45 minuten per halve dag).

Cursisten van 0 tot 18 jaar die in het centrum een opleiding volgen, krijgen kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden via de school waar ze leerplichtonderwijs volgen.

Kan ik vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen?

Ja, in sommige gevallen kan je gedeeltelijk of geheel vrijgesteld worden van het betalen van inschrijvingsgeld.

De attesten die je hiervoor nodig hebt staan op de website. Als je geen attest laat zien wanneer je komt inschrijven, moet je het volledige bedrag betalen. Je kan het attest dan nog wel binnenbrengen bij het secretariaat (vóór het registratiemoment) en dan krijg je het verschil terugbetaald.

De andere kosten (boek, kopies, …) moet je wel steeds volledig betalen.

Kan ik inschrijven als ik niet wettelijk in België verblijf?

Nee. Sinds 1 september 2011 kan je niet meer inschrijven als je niet wettelijk in België verblijft. Bij je inschrijving wordt dan ook gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen waaruit blijkt dat je in België mag verblijven op het moment van je inschrijving.

Hier vind je een overzicht van alle mogelijke identiteitsbewijzen.

Wat is een vormingspremie?

Een bediende kan van Cevora (het opleidingscentrum van het Paritair Comité 218) soms een financiële tegemoetkoming krijgen voor de inschrijvingskosten. Hier vind je alle mogelijkheden.

Wat gebeurt er als ik me niet kan inschrijven omdat alle klassen volzet zijn?

Op Campus NT2 werken we met wachtlijsten. Voor NT2-modules geeft het centrum de gegevens van cursisten op de wachtlijst ook door aan het Huis van het Nederlands.

Als er in de loop van de eerste twee lesweken toch nog een plaatsje vrijkomt, dan wordt de eerste op de wachtlijst gecontacteerd. Je kan je dan inschrijven. Heb je je ondertussen ergens anders ingeschreven of wil je niet meer inschrijven, dan wordt de volgende op de lijst gecontacteerd, enz.

Kan ik in de loop van de module als cursist geschrapt worden?

Ja, door de directeur van het centrum (zie het centrumreglement) of door de verificateur. Dit kan als je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of als je te vaak afwezig bent.

Word je geschrapt, dan kom je niet meer in aanmerking voor attesten, studiebewijzen, educatief verlof, e.d.

Ik heb een probleem met kinderopvang. Kan ik mijn kind mee naar de les brengen?

Nee, dat kan absoluut niet. De aanwezigheid van één of meerdere kinderen stoort de les. Bij ongevallen zou het centrum bovendien aansprakelijk kunnen gesteld worden.

Kan ik als cursist een pc gebruiken in het openleercentrum?

Ja, je kan tijdens de openingsuren van het centrum steeds een pc gebruiken als deze vrij is of niet gereserveerd werd. Elke pc heeft toegang tot het internet. Gebruik de pc met respect.