fbpx

Studievoordelen

Vrijstelling VDAB

Als werkloze kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling, waardoor je niet  hoeft in te gaan op werkaanbiedingen van de VDAB. Registreer je aanvraag voor je je komt inschrijven op de website van VDAB (via ‘Mijn loopbaan’).

De VDAB beslist over de toekenning van deze vrijstelling. Wie recht heeft op een vrijstelling moet minstens 20 uren les per week in dagonderwijs volgen. Je mag eventueel je studie bij CVO Vitant combineren met een dagopleiding in een ander Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) om voldoende uren te bekomen.

Meer informatie op de website van VDAB.

Kinderbijslag/groeipakket

Ben je jonger dan 25 jaar en volg je minimum 17 uren les per week, overdag of ’s avonds? Dan heb je recht op het groeipakket (ook bekend als kinderbijslag).

Vraag hiervoor document P7b aan bij het secretariaat. Volg je les in twee centra voor volwassenenonderwijs? Vraag dan in beide centra het document aan.

Als je stopt of plots minder dan 17 uren les per week volgt, verlies je je recht op het groeipakket. Je moet je fonds hierover zelf verwittigen.

Schoolabonnement

Tot 25 jaar kun je een schoolabonnement verkrijgen voor het openbaar vervoer.

Wie een leefloon heeft, kan het openbaar vervoer gebruiken aan een voordeeltarief .

Vlaams opleidingsverlof

Vlaams opleidingsverlof (vroeger ‘Betaald educatief verlof’) is bedoeld voor mensen die op CVO Vitant les willen volgen en tegelijkertijd blijven werken. Afhankelijk van je lessenpakket kan je tot 125 uur verlof per schooljaar opnemen, met behoud van loon.

Wil je Vlaams opleidingsverlof opnemen? Volg dan deze stappen.

  1. Kijk in deze opleidingsdatabank of de opleiding die je wil volgen, recht geeft op Vlaams opleidingsverlof.
  2. Meld bij inschrijving bij het secretariaat dat je gebruik wil maken van Vlaams opleidingsverlof.
  3. Bezorg het inschrijvingsattest van het centrum aan je werkgever.
  4. Bereken met je werkgever het aantal uren Vlaams opleidingsverlof en plan het verlof in.
  5. Volg de opleiding nauwgezet.