Studievoordelen

Vrijstelling VDAB

Als werkloze kan je in aanmerking komen voor een vrijstelling en dan hoef je niet meer in te gaan op werkaanbiedingen van de VDAB. Aanvragen gebeuren bij je inschrijving op school. Wij zorgen voor de nodige formulieren.

De VDAB beslist over de toekenning van deze vrijstelling. Wie recht heeft op een vrijstelling moet minstens 20 uren les per week in dagonderwijs volgen. Je mag eventueel je studie bij Vitant combineren met een dagopleiding in een ander Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) om voldoende uren te bekomen.

Kindergeld

Als je tot nog toe kindergeld kreeg voor jezelf, kan dat tijdens je studies bij Vitant gewoon doorlopen tot de leeftijd van 25 jaar.

Voorwaarde: minimum 17u les per week volgen, overdag of ‘s avonds. Ook hier is de combinatie met een opleiding in een ander Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) mogelijk.

Schoolabonnement

Tot 25 jaar kan je een schoolabonnement verkrijgen voor het openbaar vervoer.

Wie een leefloon heeft, kan met een voordeeltarief het openbaar vervoer gebruiken.

Betaald educatief verlof (BEV)

Betaald educatief verlof is bedoeld voor mensen die op CVO Vitant les willen volgen en tegelijkertijd blijven werken.

Wie in de privésector werkt, heeft recht op Betaald Educatief Verlof. Afhankelijk van je lessenpakket kan je tot 120 uren verlof per jaar opnemen.