fbpx

Visie en missie

Vitant is een provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) met lesplaatsen in Stabroek, Kapellen, Antwerpen en Hoboken. Bij Vitant kan je als volwassene je eigen kracht ontdekken en volop je talenten ontwikkelen.

We respecteren ieders eigenheid en zien diversiteit als een kans. Je leert rekening houden en samenleven met anderen. Bij onze pluralistische overtuiging hoort geen discriminatie. We streven naar een aangenaam centrumklimaat waarbij iedereen betrokken is bij wat anderen motiveert en bezighoudt. Hierbij streven we naar een evenwicht tussen opleiding en welbevinden, evenals naar de mogelijkheid tot inspraak en open communicatie. We moedigen zelfstandigheid, kritische zin, zelfvertrouwen en zelfkennis aan.

We bieden een brede waaier aan opleidingen aan met trajecten op maat. In deze opleidingen besteden we onder meer aandacht aan leren leren, sociale vaardigheden, burgerzin, gezondheidsopvoeding en milieubewustzijn. Kwalitatief volwassenenonderwijs zien we als de sleutel om je slaagkansen te verhogen op de arbeidsmarkt of in het hoger onderwijs. Je versterkt hierdoor je maatschappelijke en economische positie. We stimuleren je motivatie om deel te nemen aan een veranderende maatschappij en creëren een meerwaarde voor je individueel welzijn.

Je leert niet in je eentje! De leerkracht is je coach die je begeleidt om je leerproces zelf in handen te nemen en je kritische blik te ontwikkelen. Levensechte situaties zijn de basis voor ons onderwijs. We werken samen met het leerplichtonderwijs, het hoger onderwijs en de bedrijfswereld om de doorstroomkansen te optimaliseren. We streven hierbij voortdurend naar kwaliteitsverbetering.