Maatregelen coronavirus bij CVO Vitant: Vragen & Antwoorden

Update 18/05/2020

CVO Vitant volgt de maatregelen die de overheid oplegt om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te dijken. De Nationale Veiligheidsraad besliste om het contactonderwijs in het volwassenenonderwijs beperkt op te starten. Cursisten krijgen hierover bericht via Moodle.

Algemeen geldt dat we verder werken via afstandsonderwijs. Voor een heel klein aantal opleidingen is opnieuw contactonderwijs mogelijk. Het gaat hier over praktijklessen die niet vanop afstand gegeven kunnen worden en lessen op het beginniveau Nederlands voor Anderstaligen (NT2).

Heb je als cursist vragen hierover? Stel ze in de eerste plaats aan je leerkracht via het elektronisch leerplatform Moodle. Heb je problemen met Moodle, contacteer dan onze Moodle helpdesk via moodle@cvovitant.be.

Veel gestelde vragen

Vanaf wanneer starten de lessen op de campus weer?

We volgen de richtlijnen vanuit de overheid. Contactonderwijs wordt voor een beperkt aantal praktijkopleidingen opgestart vanaf 18 mei. De meeste lessen gaan in de mate van het mogelijke door via afstandsonderwijs om toch de leerplandoelstellingen te halen. We informeren onze cursisten over de praktische uitwerking via het elektronisch leerplatform Moodle.

Ik geraak niet op Moodle of ondervind andere problemen met Moodle. Wat moet ik doen?

Je stuurt best een berichtje naar onze Moodle helpdesk, via moodle@cvovitant.be

Kan ik nog slagen voor mijn modules? Ga ik mijn certificaat of diploma nog behalen?

Deze vraag geldt voor alle scholen en onderwijscentra in België. We bekijken dit dan ook met de bevoegde instanties.

Kan ik nog op stage gaan?

De stages en het werkplekleren kunnen wel opnieuw starten vanaf maandag 18 mei 2020. Dat kan enkel als het door de sector en de bedrijven toegelaten wordt. Alle cursisten krijgen hiervoor individueel een bericht.

Mijn stage kan niet doorgaan. Wat nu?

Was je al begonnen aan je stage? Dan bepalen de opleidingscoördinator of stagebegeleider samen of de nodige eindtermen behaald zijn. Zij baseren zich op de informatie van het afgewerkte deel van de stage.

Was je nog niet begonnen? We verplaatsen je stage naar een later moment.

Kan ik mijn lessen nu stoppen en volgend schooljaar opnieuw starten met aftrek van het resterende bedrag?

Binnen de huidige richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs is dit niet mogelijk. Bij een inschrijving in een volgend semester voor dezelfde module dient opnieuw inschrijvingsgeld betaald te worden. Indien je nu zou uitschrijven, krijg je wel de grondstofprijs teruggestort, met uitzondering van de grondstofprijs verbonden aan de lessen die vonden voor de schorsing van de lessen.

Ik geniet van het Vlaams Opleidingsverlof/krijg het groeipakket/heb een vrijstelling van VDAB. Wat betekent het tijdelijk annuleren van de contactlessen voor mij?

De afwezigheden worden als “gewettigde afwezigheid” beschouwd. Er is geen gevolg zolang je maar aan alle evaluaties, zoals taken en toetsen, deelneemt.

Welke invloed heeft het opschorten van de lessen op het aantal uren Vlaams Opleidingsverlof (VOV) waar ik recht op heb?

Het opschorten van de lessen heeft geen enkele invloed op het aantal uren Vlaams Opleidingsverlof VOV. Het aantal uren VOV waarop je recht hebt is gelijk aan het aantal uren van de module(s) met een maximum van 125 uren per schooljaar. Het aantal uren dat je aanwezig/afwezig bent in de les telt niet. Het is enkel de deelname aan het examen dat telt voor het behoud van het recht.

Kan ik mijn inschrijvingsgeld terugkrijgen nu de contactlessen tijdelijk geannuleerd worden?

Nee, de richtlijn vanuit het Ministerie van Onderwijs blijft nog steeds dat dit inschrijvingsgeld niet teruggestort kan worden.

Cursisten van Campus PIVA die naast het inschrijvingsgeld ook een bijdrage betalen voor grondstoffen krijgen dit gedeeltelijk terugbetaald. We betalen je bijdrage terug voor de grondstoffen voor de lessen die niet zijn kunnen doorgaan en ook niet ingehaald (kunnen) worden. Die terugbetaling volgt wanneer de lessen weer opstarten. Praktische communicatie hierover volgt via Moodle.

Meer informatie