Maatregelen coronavirus bij CVO Vitant: Vragen & Antwoorden

Update 01/04/2020

CVO Vitant annuleert vanaf 14 maart het contactonderwijs op alle campussen. We volgen de maatregelen die de overheid oplegt om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te dijken. Om dit moment zijn alle ‘bijeenkomsten’ – waar ook contactonderwijs onder valt – verboden tot en met 19 april.

Per opleiding bekijken we de mogelijkheden van afstandsonderwijs om toch de leerplandoelstellingen te halen. We informeren de cursisten hierover via het elektronisch leerplatform Moodle. Heb je problemen met Moodle, contacteer dan onze Moodle helpdesk via moodle@cvovitant.be.

Deze beslissing past binnen de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken en zo de kwetsbare groepen te beschermen. Deze maatregelen zijn tijdelijk. Nieuwe richtlijnen verspreiden we via Moodle en onze website.

Heb je na het lezen van onderstaande tekst nog vragen, stel ze dan via mail aan communicatie@cvovitant.be

Veel gestelde vragen

Gaat mijn les door?

Je kan momenteel geen les meer volgen op de campussen. Per opleiding bekijken we de mogelijkheden van afstandsonderwijs om toch de leerplandoelstellingen te halen. We informeren je over de praktische uitwerking via het elektronisch leerplatform Moodle.

Kan ik nog slagen voor mijn modules? Ga ik mijn certificaat of diploma nog behalen?

Deze vraag geldt voor alle scholen en onderwijscentra in België. We bekijken dit dan ook met de bevoegde instanties.

Kan ik nog op stage gaan?

Wie nu al bezig is met zijn stage, kan deze afwerken, tenzij de stageplek zelf negatief advies geeft. Verwittig dan onmiddellijk je opleidingscoördinator of stagebegeleider.

Wie zijn stage nog moet opstarten, neemt best contact op met zijn opleidingscoördinator of stagebegeleider.

Mijn stage kan niet doorgaan. Wat nu?

Was je al begonnen aan je stage? Dan bepalen de opleidingscoördinator of stagebegeleider samen of de nodige eindtermen behaald zijn. Zij baseren zich op de informatie van het afgewerkte deel van de stage.

Was je nog niet begonnen? We verplaatsen je stage naar een later moment.

Ik geraak niet op Moodle of ondervind andere problemen met Moodle. Wat moet ik doen?

Je stuurt best een berichtje naar onze Moodle helpdesk, via moodle@cvovitant.be

Ik geniet van het Vlaams Opleidingsverlof/krijg het groeipakket/heb een vrijstelling van VDAB. Wat betekent het tijdelijk annuleren van de contactlessen voor mij?

De afwezigheden worden als “gewettigde afwezigheid” beschouwd. Er is geen gevolg zolang je maar aan alle evaluaties, zoals taken en toetsen, deelneemt.

Welke invloed heeft het opschorten van de lessen op het aantal uren Vlaams Opleidingsverlof (VOV) waar ik recht op heb?

Het opschorten van de lessen heeft geen enkele invloed op het aantal uren Vlaams Opleidingsverlof VOV. Het aantal uren VOV waarop je recht hebt is gelijk aan het aantal uren van de module(s) met een maximum van 125 uren per schooljaar. Het aantal uren dat je aanwezig/afwezig bent in de les telt niet. Het is enkel de deelname aan het examen dat telt voor het behoud van het recht.

Kan ik mijn geld terugkrijgen nu de contactlessen tijdelijk geannuleerd worden?

Nee, inschrijvingsgeld betalen betekent dat het centrum verplicht is om je alle nodige assistentie te verlenen om je de kans te geven de eindtermen van je module te behalen.

Cursisten van Campus PIVA die daarnaast ook een bijdrage betalen voor grondstoffen krijgen dit gedeeltelijk terugbetaald. Die terugbetaling volgt wanneer de lessen weer opstarten. Praktische communicatie hierover volgt via Moodle.

Wat als een leerkracht of medecursist met wie we vorige week samen les hadden, bevestigd krijgt dat hij/zij besmet is met het coronavirus?

Als je in de week na het opschorten van de lessen via een medische test bevestigd krijgt dat je besmet ben met het coronavirus, verwittig dan via mail naar info@cvovitant.be. Zo kunnen we je medecursisten en leerkracht op de hoogte brengen.

Meer informatie